หีนักเรียน

หีนักเรียนบุคคลมากกว่า บริษัท เหมืองแร่ขนาดใหญ่ทำเหมืองแร่ในเขตโอปอลออสเตรเลีย เหตุผลสำหรับการนี​​้คือการที่หีนักเรียนโอปอลเป็นที่เข้าใจยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นไม่พบในจำนวนมากในระดับที่เฉพาะหรือในพื้นที่เฉพาะ แต่จะพบที่แตกต่างกันที่ระดับความลึกใต้พื้นผิวและมักจะพบในระดับที่สูงถึงหีนักเรียน 25 เมตรลึก

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply